Har din virksomhet behov for en kompetent og nytenkende medspiller i HMS- arbeidet?

Vårt mål er å levere skreddersydd bedriftshelsetjeneste tilpasset virksomhetenes behov og krav fra arbeidsmiljøloven.

Kvalitet, fleksibilitet og god dialog danner grunnlaget for vårt arbeid. Vi ønsker et nært og verdiskapende samarbeid med arbeidsgiver, verneombud og øvrige ansatte i virksomheten. Det legges vekt på gode målformuleringer, planlegging, organisering og evaluering av HMS- arbeidet. 

Molde BHT er vurdert av Arbeidstilsynet til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i våre medlemsbedrifter.
(Jfr forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning).


            
Våre tjenester   -   Kursoversikt   -   Bli kunde

Vi er medlem av VIRKE BHT, et landsdekkende nettverk av uavhengige bedriftshelsetjenester.