Har din virksomhet behov for en kompetent og nytenkende medspiller i HMS- arbeidet?

Vårt mål er å levere skreddersydd bedriftshelsetjeneste tilpasset virksomhetenes behov og krav fra arbeidsmiljøloven.

Kvalitet, fleksibilitet og god dialog danner grunnlaget for vårt arbeid. Vi ønsker et nært og verdiskapende samarbeid med arbeidsgiver, verneombud og øvrige ansatte i virksomheten. Det legges vekt på gode målformuleringer, planlegging, organisering og evaluering av HMS- arbeidet. 

Molde BHT er vurdert av Arbeidstilsynet til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i våre medlemsbedrifter.
(Jfr. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning).

Våre tjenester   -   Kursoversikt   -   Bli kunde

Vi er medlem av VIRKE BHT, et landsdekkende nettverk av uavhengige bedriftshelsetjenester.

 

Molde BHT har avtale med Bris Trening og Fysioterapi, et tilbud alle våre medlemmer kan benytte. 

Ta kontakt med Katrine for nærmere informasjon og innmelding;

Tlf 45 03 93 44 / katrine@moldebht.no